Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, Brodek u Prostějova

25.11.2016

Most na silnici III/43311 je součástí komunikace přes dálnici D46 mezi obcemi Brodek u Prostějova a Želeč. Délka osazených svodidel je cca 150m.

Svodidlo MS4/H2, D8 Radejčín

19.10.2016

Mosty na D8 přes údolí Radejčínského potoka (Uhelná strouha) mezi kopci Debus a Radejčín mezi Prackovickým a Radejčínským tunelem jsou na okrajích a ve SDP před prosklenými PHS osazeny svodidly MS4/H2 v celkové délce cca 600m. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Boskovice

30.4.2016

Při rekonstrukci silnice III/37424 v Pilském údolí u Boskovic bylo zapotřebí vyměnit i parametrově nevyhovující zábradlí podél potoka Bělá. Na nově vybudovaných opěrných zdech bylo nahrazeno zábradelními svodidly ZMS4/H2 s navazujícími…>>

Svodidlo MS4/H2, Dobkovičky

13.3.2016

Most ev.č. 062 na dálnici D8 se klene na údolíčkem mezi kótami 281 a 312 v místní části Dobkovičky. Na okrajích mostu před zábradlím a PHS jsou osazena svodidla MS4/H2 v celkové délce cca 200m.

Svodidla OMO, MÚK Opatovice n.L.

15.12.2015

Největší mimoúrovňová křižovatka v ČR, která sestává ze tří pater vzájemně se křížících hlavních komunikací a to spojky na D 11 tj. komunikace R 35 se silnicí I/37 a dále s několika místními komunikacemi a původní staré I/11. Dostavba třetího patra - estakády s osazením svodidel MS4/H2 i ZMS4/H2. Celkové…>>

Svodidla OMO, MÚK Opatovice n.L.

15.12.2015

Největší mimoúrovňová křižovatka v ČR, která sestává ze tří pater vzájemně se křížících hlavních komunikací a to spojky na D 11 tj. komunikace R 35 se silnicí I/37 a dále s několika místními komunikacemi a původní staré I/11. Dostavba třetího patra - estakády s osazením svodidel MS4/H2 i ZMS4/H2. Celkové…>>

Svodidla OMO, Modřice

10.12.2015

Na důležité spojnici I/152 mezi D2 a D52 u Modřic u Brna jsme dodávali a montovali svodidla na 4 mostní objekty. Dodávku o celkové…>>

Stránky