Svodidlo ZMS4-1/H2, M117 Kyjevská, Pardubice

8.4.2022 | Reference

Komplikovaná generální rekonstrukce důležité spojnice městských částí v Pardubicích byla po 13 měsících ukončena a 15.dubna 2022 vjely na opravený most ev.č. M117 Kyjevská první vozy MHD Pardubice. Na mostě jsme provedli montáž zábradelního svodidla ZMS4-1/H2 jehož součástí jsou protihlukové výplně z plexiskla tloušťky 12mm výšky 0,9m. V oblasti, kde Kyjevská tvoří nadjezd nad železniční tratí je pak PHS výplň použita jako protidotyková zábrana výšky 2m.
Mostní nadjezd v Kyjevské, který propojuje centrum Pardubic s městkou částí Pardubičky, sloužil nepřetržitě od roku 1964 a jeho stav již nevyhovoval budoucím požadavkům na zatížení. Rekonstrukcí se obnoví hlavní příjezdová trasa k nemocnici a vzhledem k plánovanému propojení ulic Kyjevská a kapitána Jaroše se předpokládá i částečné dopravní odlehčení hlavnímu tahu.

 • Most ev.č. M117 na ulici Kyjevská v Pardubicích
 • Začátek mostu M117 od centra podél ulice Štrossova
 • Most M117 se svodily ZMS4-1/H s plexi zábradelní výplní
 • Ukončení svodnice NH4 a výztužné tyče svodidla ZMS4-1/H2
 • Svodidla ZMS4-1/H2 s plexi zábradelní výplní na mostě M117
 • Svodidla ZMS4-1/H2 na mostě M117 směrem k centru
 • Sloupek svodidla ZMS4-1/H2 s plexi zábradelní výplní
 • Detail sloupku ZMS4-1/H2 s výztužnou tyčí a uchycením plexi zábradelní výplně
 • Uchycení plexi zábradelní výplně svodidla ZMS4-1/H2
 • Netradiční rozteče sloupků svodidla kvůli dilatačním celkům mostu M117
 • Most Kyjevská se svodidly ZMS4-1/H2 v pohledu od centra
 • Most M117 Kyjevská přes silnici I/36, ulici kpt. Jaroše
 • Rozšíření mostu M117 se svodidly ZMS4-1/H2 nad silnicí I/36
 • Most M117 se svodidly ZMS4-1/H2 v pohledu k býv. areálu Tesla
 • Most M117 Kyjevská přes železniční tratě do hl. nádraží Pardubice
 • Zvýšení plexivýplně svodidla ZMS4-1/H2 nad žel. tratí
 • Zvýšení plexivýplně svodidla ZMS4-1/H2 - protidotyková zábrana nad žel. tratí
 • Svodidla ZMS4-1/H2 s plexi zábradelní výplní u býv. areálu Tesla