Naše spřátelené weby

Mostní a silniční vývoj, Brno
Mostní a silniční realizuje diagnostický průzkum konstrukcí, především silničních a dálničních mostů, kdy provádí vizuální prohlídky konstrukcí, stanovení vlastností betonu a jeho kvality, zjištění množství a polohy výztuže atd.
Realizuje měření deformací, zejména statické zatěžovací zkoušky mostů, při průjezdu nadměrných břemen, měření aktivity v trhlinách, měření výtažných sil v kotevních šroubech a další odborná měření.

Zastupuje výrobce mostních prohlížeček MOOG a WEMOtec, která mostní prohlížečky pronajímá.

msv-frontpage