Zábradelní výplně svodidla ZMS4/H3

Svodidlo ZMS4/H3 splňuje zpřísněné podmínky dané novými TP (např. TP 258). V místech s řídkým výskytem pěších osob (např. dálnice či rychlostní komunikace) tak může být osazené bez zábradelní výplně, jelikož vzdálenosti mezi sousedními podélnými prvky nepřesahují maximální povolenou mez 400 mm.
Rovněž tak zábradelní výplně splňují maximální limity roztečí dle TP, např. vzdálenost mezi díly svislé výplně do 120mm, vzdálenost mezi rámem výplně a povrchem římsy max. 40mm (zamezení propadaní předmětů, sněhu apod.). Konkrétní technické míry jsou obsahem TPV a výkresů (ke stažení).
Pro případné další informace nás prosím kontaktujte.

Zábradelní výplň svislá

Standardní výplň se svislými žebry s roztečí 115mm.

Zábradelní výplň vodorovná

Standardní výplň s vodorovnými žebry s roztečí 190mm.

Zábradelní výplň "tahokov"

Výplň vzniklá z plechového plátu s otvory tažením do patřičného rozměru. Vzniká síťovaná plocha s oky přibližné velikosti 10x20mm.

Zábradelní výplň síť

Výplň s dráty průměru 4mm, které vytvářejí síť se čtvercovými oky 40mm.

Zábradelní výplň plná

Výplň tvořená hliníkovým plechem se středovým prolisem.

 

Zadní pohled na svodidlo ZMS4/H3 s pěti druhy výplní.