Zkoušení svodidel

Závěrečným procesem vývoje a zkoušení svodidel je nárazová (bariérová) zkouška (crash barrier test), kterou musí podstoupit každé svodidlo, má-li být schváleno k použití na pozemních komunikacích (PK). Zkouška obsahuje řadu postupů a měřených parametrů, které jsou stanoveny příslušnými předpisy a normami. Tyto parametry pak predikují předpokládané chování svodidla při nárazu v reálném provozu na PK. Další požadavky na výsledek zkoušky by se daly zobecnit:

  • vozidlo nesmí překonat svodidla
  • nesmí dojít k převrácení vozidla
  • nesmí dojít k výraznému vybočení vozidla ze směru jízdy
  • nesmí dojít k přetržení podélného výztužného prvku (např. svodnice)

Podle požadované úrovně zadržení se používají standardizované nárazové zkoušky pod příslušným úhlem nárazu (cca 20 stupňů):

Úroveň zadržení H2

kombinace dvou nárazových zkoušek

  • TB11 - osobní automobil s hmotností do 900 kg, nárazová rychlost 100 km/hod.
  • TB51 - autobus běžné konstrukce s hmotností do 13.000 kg, nárazová rychlost 70 km/hod.

Úroveň zadržení H3

kombinace dvou nárazových zkoušek

  • TB11 - osobní automobil s hmotností do 900 kg, nárazová rychlost 100 km/hod.
  • TB61 - nákladní automobil běžné konstrukce s hmotností do 16.000 kg, nárazová rychlost 80 km/hod.

Mostní svodidlo MS4/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 9.12.2007

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

 

Mostní svodidlo MS4-1/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 5.4.2017

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

 

Zábradelní mostní svodidlo MS4-A3/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 30.3.2021

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

 

Zábradelní mostní svodidlo ZMS4/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 15.9.2011

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

 

Zábradelní mostní svodidlo ZMS4-1/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 29.6.2018

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

 

Zábradelní mostní svodidlo ZMS4-A/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 25.11.2020

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

 

Zábradelní mostní svodidlo ZMS4-A3/H2

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 17.6.2021

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB51

 

Zábradelní mostní svodidlo ZMS4/H3

zkušební polygon TZÚS u obce Kámen, 29.6.2016

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB11

Nárazová (bariérová) zkouška v úrovni TB61

 

Přehled bariérových zkoušek svodidel OMO