Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4/H2, Boskovice

30.4.2016

Při rekonstrukci silnice III/37424 v Pilském údolí u Boskovic bylo zapotřebí vyměnit i parametrově nevyhovující zábradlí podél potoka Bělá. Na nově vybudovaných opěrných zdech bylo nahrazeno zábradelními svodidly ZMS4/H2 s navazujícími…>>

Svodidla OMO, MÚK Opatovice n.L.

15.12.2015

Největší mimoúrovňová křižovatka v ČR, která sestává ze tří pater vzájemně se křížících hlavních komunikací a to spojky na D 11 tj. komunikace R 35 se silnicí I/37 a dále s několika místními komunikacemi a původní staré I/11. Dostavba třetího patra - estakády s osazením svodidel MS4/H2 i ZMS4/H2. Celkové…>>

Svodidla OMO, MÚK Opatovice n.L.

15.12.2015

Největší mimoúrovňová křižovatka v ČR, která sestává ze tří pater vzájemně se křížících hlavních komunikací a to spojky na D 11 tj. komunikace R 35 se silnicí I/37 a dále s několika místními komunikacemi a původní staré I/11. Dostavba třetího patra - estakády s osazením svodidel MS4/H2 i ZMS4/H2. Celkové…>>

Svodidla OMO, Modřice

10.12.2015

Na důležité spojnici I/152 mezi D2 a D52 u Modřic u Brna jsme dodávali a montovali svodidla na 4 mostní objekty. Dodávku o celkové…>>

Svodidla OMO, Modřice

10.12.2015

Na důležité spojnici I/152 mezi D2 a D52 u Modřic u Brna jsme dodávali a montovali svodidla na 4 mostní objekty. Dodávku o celkové…>>

Svodidlo ZMS4/H2, Podolí

12.11.2015

Při výstavbě nového kruhového objezdu na silnici II/430 Brno-Rousínov křížící komunikaci spojující obce Podolí a Bedřichovice bylo zapotřebí vybudovat i nový mostek přes Říčku. Na něm jsou vzhledem k hustému provozu nákladní dopravy >>>

Svodidla MS4/H2, Týniště

4.11.2015

Na dvou mostních objektech silnice I/11 u města Týniště jsme dodávali svodidla MS4/H2 o celkové délce 300m.

Stránky