Svodidlo MS4/H2

Základní popis svodidla:

  • ocelové jednostranné svodidlo o výšce pouze 0,8 m pro úroveň zadržení H2 a nižší
  • dvoubodové kotvení svodidla k podkladu
  • otvor v patce, který slouží k injektáži prostoru mezi patní deskou a povrchem římsy
  • vzdáleností sloupků svodidla jsou 2 m
  • hmotnost systému pouhých 31kg/bm
  • svodidlo je schváleno MD č.j.345/08-910-IPK/1 na pozemních komunikacích a mostech s účinností od 1.5.2008.

Hlavní parametry svodidla:

zjištěné certifikační bariérovou zkouškou dne 9.12.2007

Úroveň zadržení Dynamický průhyb Prudkost nárazu Pracovní šířka Třída prac.šířky Vyklonění vozidla
  [m] ASI [m] W [m]
H2 0,6 1,25 0,7 2 2,2 (VI7)

Vysvětlivky:

Dynamický průhyb (D) - Podle STN EN 1317-2 je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla.
Pracovní šířka (W) - Podle STN EN 1317-2 je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části záchytného systému.
Vyklonění vozidla (VI) - Podle STN EN 1317-2 je to maximální dynamická boční poloha vozidla od líce svodidla měřená ve výšce 4 m.

Základní součásti svodidla:

  • vyztužený ocelový sloupek z válcovaných profilů U 140 s patní deskou
  • dvoudílný distanční díl
  • ocelová svodnice profilu NH4 tloušťky 4 mm
  • tyč Mukusol pr. 26,5 mm (hladká se závitem na koncích nebo celozávitová) nebo tyč SAS 900/1100 (pouze celozávitová)
  • zadní pásek obloukovitého průřezu
  • spojovací materiál
  • případné příslušenství nebo přizpůsobení

Použití svodidla MS4/H2:

  • hlavním místem použití jsou mostní stavby na pozemních komunikacích
  • jednostranné mostní svodidlo za kterým je volný prostor nebo chodník a mostní zábradlí (případně protihluková stěna)
  • ve středním dělicím pásu mostů při příslušných parametrech (viz TP)
  • použití na liniových silničních stavbách je možné v případě, že silnice je ohraničena betonovou konstrukcí s římsou předepsaného tvaru do které je svodidlo uchyceno (betonem zpevněné krajnice, opěrné zdi, koryto vodního toku atd.)
  • do středního dělicího pásu silnice se svodidlo osazuje kolem překážek (podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy osvětlení, event. jiné konstrukce silničního vybavení), kde úroveň zadržení běžného svodidla je nedostatečná
  • důvodem osazení svodidla MS4/H2 namísto běžných silničních typů bývá nedostatečná vzdálenost mezi lícem překážky a lícem svodidla
  • minimální délka svodidla není stanovena
  • možnost objednání nestandardního odklonu patní desky
  • volitelná možnost povrchové úpravy nad rámec stanovený obecně závaznými předpisy

Způsoby kotvení svodidla MS4/H2:

  • 2x ocelové rozpěrné kotvy OMO M24x205 - tZn (s tímto typem kotvení bylo svodidlo odzkoušeno)
  • 2x rozpěrné prodloužené kotvy OMO M24, hloubka vrtu 165 mm
  • kotevní přípravek OMO 2xM24 (dva body)
  • kotevní přípravek OMO 2xM24 (tři body, třetí bod pro usnadnění práce)
  • 2x soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem OMO M24x260 (mat. 8.8, tZn)
  • 2x soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem OMO M24x255 (mat. A2)
  • 2x soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem OMO M24x255 (mat. A4)

Konkrétní technické specifikace a postupy jsou obsahem TPV.