Svodidla OMO, II/414, Drnholec

3.5.2022 | Reference

V letech 2019-20 vedla přes silnici II/414 obcí Drnholec objízdná trasa na vytíženém tahu Brno-Mikulov-Rakousko. Vlivem velkého zatížení mostu a jeho předešlém špatném stavu bylo následně přikročeno k výstavbě nové konstrukce mostu. Stavbu realizovaly IDS Olomouc. Na novém mostě přes řeku Dyji byla následně instalována inovovaná svodidla OMO se zvětšenou roztečí sloupků na 3 metry. Před zábradlím byla namontována nízká svodidla MS4-A3/H2 a na druhé straně pak vyšší ZMS4-A3/H2 se svislou zábradelní výplní. Celková délka svodidel je cca 180m.

 • Most ev.č. 414-007 na silnici II/414 přes řeku Dyji
 • Most ev.č. 414-007 na silnici II/414 u Drnholce
 • Svodidlo MS4-A3/H2 na mostě přes Dyji u Drnholce
 • Svodidlo ZMS4-A3/H2 na mostě přes Dyji u Drnholce
 • Dilatační díly svodidla MS4-A3/H2 na mostě ev.č. 414-007
 • Dilatační celek svodidla MS4-A3/H2 na mostě přes Dyji
 • Ukotvení výztužné tyče svodidla MS4-A3/H2
 • Most ev.č. 414-007 na silnici II/414 přes řeku Dyji
 • Svodidlo ZMS4-A3/H2 na mostě ev.č. 414-007 přes Dyji
 • Svodidlo ZMS4-A3/H2 se svislou zábradelní výplní
 • Dilatační celek svodidla ZMS4-A3/H2 na mostě přes Dyji
 • Podlití patky sloupku svodidla ZMS4-A3/H2
 • Sloupek svodidla ZMS4-A3/H2 na mostě přes Dyji
 • Dilatační celek svodidla ZMS4-A3/H2 na mostě u Drnholce
 • Ukotvení výztužné tyče svodidla ZMS4-A3/H2