Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, Borovec

13.7.2019

Na nově rekonstruovaném úseku dálnice D48 realizujeme v období 2019-20 instalaci svodidel na řadě objektů. Mostní objekt ev.č. 48-023 vede dálnici přes silnici III/4822 a místní komunikace obce Borovec a potok ze stejnojmenného rybníku a říčku Sedlnice. Celková délka svodidel s vodorovnou výplní bude cca 550m.

Svodidla OMO, D48 Příbor

11.7.2019

Na nově rekonstruovaném úseku dálnice D48 instaluje firma Eurovia na mostě ev.č. 48-031 do města Příbor svodidla MS4-1/H2 a ZMS4-1/H2 se svislou výplní. Délka svodidel bude cca 200m. Foto z instalace v aktualitě.

Svodidla OMO, D48 Příbor

11.7.2019

Na nově rekonstruovaném úseku dálnice D48 instaluje firma Eurovia na mostě ev.č. 48-031 do města Příbor svodidla MS4-1/H2 a ZMS4-1/H2 se svislou výplní. Délka svodidel bude cca 200m. Foto z instalace v aktualitě.

Svodidla OMO, Olšany u Prostějova

15.12.2018

Vzhledem k nevyhovujícím připojovacím parametrům nájezdů v km 33 na dálnici D46 bylo zapotřebí i kompletní přebudování mostu na silnici II/5707 spojojící Olšany u Prostějova s obcí Dubany. Na novém mostě byla >>>

Svodidla OMO, Olšany u Prostějova

15.12.2018

Vzhledem k nevyhovujícím připojovacím parametrům nájezdů v km 33 na dálnici D46 bylo zapotřebí i kompletní přebudování mostu na silnici II/5707 spojojící Olšany u Prostějova s obcí Dubany. Na novém mostě byla >>>

Svodidlo ZMS4-1/H2, Řehlovice

5.12.2018

V období 05/2018 až 10/2019 bude provedena kompletní výměna mostního svršku a vybavení mostu ev.č. 63-006, který byl vystavěn v letech 1989-91. Převádí rychlostní komunikaci I/63 přes řeku Bílinu a železniční trať SŽDC 131 Bílina - Ústí n.L. >>>

Svodidlo ZMS4/H3, Česká Lípa

2.12.2018

Silnice I.třídy spojující Prahu s Varnsdorfem před Českou Lípou kříží dvoukolejnou železniční trať Mladá Boleslav - Česká Lípa pomocí mostu ev.č. I-049. Vzhledem k typu dopravy na silnici je most vybaven svodidly ZMS4 s úrovní zadržení H3 a doplněn svislou zábradelní výztuží. Celková délka svodidel ZMS4/H3 je cca 150m.

Stránky