Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4/H2, I/55, Přerov

7.3.2019

Most lokalizovaný v Přerově-Předmostí převádí frekventovanou spojnici Přerov - Olomouc přes nově budovanou D1 kolem Přerova. Most osazen svodidly ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní v celkové délce cca 150m.

Svodidla OMO, Olšany u Prostějova

15.12.2018

Vzhledem k nevyhovujícím připojovacím parametrům nájezdů v km 33 na dálnici D46 bylo zapotřebí i kompletní přebudování mostu na silnici II/5707 spojojící Olšany u Prostějova s obcí Dubany. Na novém mostě byla >>>

Svodidla OMO, Olšany u Prostějova

15.12.2018

Vzhledem k nevyhovujícím připojovacím parametrům nájezdů v km 33 na dálnici D46 bylo zapotřebí i kompletní přebudování mostu na silnici II/5707 spojojící Olšany u Prostějova s obcí Dubany. Na novém mostě byla >>>

Svodidlo ZMS4-1/H2, Řehlovice

5.12.2018

V období 05/2018 až 10/2019 bude provedena kompletní výměna mostního svršku a vybavení mostu ev.č. 63-006, který byl vystavěn v letech 1989-91. Převádí rychlostní komunikaci I/63 přes řeku Bílinu a železniční trať SŽDC 131 Bílina - Ústí n.L. >>>

Svodidlo ZMS4/H3, Česká Lípa

2.12.2018

Silnice I.třídy spojující Prahu s Varnsdorfem před Českou Lípou kříží dvoukolejnou železniční trať Mladá Boleslav - Česká Lípa pomocí mostu ev.č. I-049. Vzhledem k typu dopravy na silnici je most vybaven svodidly ZMS4 s úrovní zadržení H3 a doplněn svislou zábradelní výztuží. Celková délka svodidel ZMS4/H3 je cca 150m.

Svodidlo ZMS4/H2, Větrný Jeníkov

30.11.2018

Při rekonstrukci dálnice D1-úseku12 bylo zapotřebí na sjezdu 104 Větrný Jeníkov vybudování nového mostu, který převádí silnici II/131 mezi Větrným Jeníkovem a Štoky tak, aby splňoval nové požadované parametry. Na novém mostě byla nainstalována svodidla ZMS4/H2 v délce 220m. >>>

Svodidlo ZMS4-1/H2, Jiřice

28.11.2018

V termínu IV-XII 2018 uskutečnila firma Eurovia první etapu rekonstrukce D1-úsek 11, která zahrnovala před vlastní opravou dálnice rekonstrukci nadjezdů v úseku 81 Koberovice - 90 Humpolec. >>>

Stránky