Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, I/55, Přerov

4.5.2021

V úterý 4.května 2021 byla dána do provozu estakáda na silnici I/55 v Přerově, která je v současné době důležitou částí vnitřního průtahu a po dokončení dálničního úseku Říkovice-Přerov pak bude sloužit jako dálniční přivaděč. Na mostě dlouhém přes půl kilometru jsme instalovali svodidla MS4-1/H2 a zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se dvěma typy výplní.

Svodidla OMO, I/55, Přerov

4.5.2021

V úterý 4.května 2021 byla dána do provozu estakáda na silnici I/55 v Přerově, která je v současné době důležitou částí vnitřního průtahu a po dokončení dálničního úseku Říkovice-Přerov pak bude sloužit jako dálniční přivaděč. Na mostě dlouhém přes půl kilometru jsme instalovali svodidla MS4-1/H2 a zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se dvěma typy výplní.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/29820, Borek

3.5.2021

Most ev.č.29820-4 překlenuje novou dálnici D35 s místní silnicí III/29820 mezi obcemi Borek a Újezd u Sezemic. Je vybaven zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 s výplní typu "tahokov" o celkové délce cca 200m.

Svodidla OMO, D1, Slavníč

30.4.2021

U obce Slavníč vybudovaný most převádí dálnici D1 přes silnici III/3483 mezi obcemi Slavníč a Herálec. U prosklenné PHS je osazen nízkým svodidlem MS4-1/H2, na druhém okraji pak vyšším ZMS4-1/H2, celková délka cca 120m.

Svodidla OMO, D1, Slavníč

30.4.2021

U obce Slavníč vybudovaný most převádí dálnici D1 přes silnici III/3483 mezi obcemi Slavníč a Herálec. U prosklenné PHS je osazen nízkým svodidlem MS4-1/H2, na druhém okraji pak vyšším ZMS4-1/H2, celková délka cca 120m.

Svodidlo MS4-1/H2, D35, Opatovice n/Labem

12.4.2021

Začátkem roku 2019 došlo k záhajení stavby dálnice D35 v úseku Opatovice n/Labem - Časy. Na prvním mostním objektu ev.č. D35-073 jsou oproti MÚK Opatovice na okrajích mostu již namontována inovovaná svodidla MS4-1/H2 v celkové délce cca 150m. Most převádí dálnici D35 přes obslužné komunikace okolí tepelné elektrárny Opatovice.

Svodidlo ZMS4-1/H2, D35, Újezd u Sezemic

21.3.2021

Most převádí místní obslužnou silničku mezi Újezdem a Rokytnem přes dálnici D35. Je vybaven svodidly ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní typu "tahokov" v délce téměř 100m.

Stránky