Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, I/24, Třeboň Zlatá stoka

4.7.2022

Most 24-008 převádí spojnici České Budějovice - Svitavy I/34 přes místní obslužné komunikace a Zlatou stoku. Pochází z roku 1980 a během rekonstrukce před více jak 10 lety byl vyměněn záchytný systém - osazena byla svodidla OMO >>>

Svodidla OMO, I/24, Třeboň Zlatá stoka

4.7.2022

Most 24-008 převádí spojnici České Budějovice - Svitavy I/34 přes místní obslužné komunikace a Zlatou stoku. Pochází z roku 1980 a během rekonstrukce před více jak 10 lety byl vyměněn záchytný systém - osazena byla svodidla OMO >>>

Svodidla OMO, II/414, Drnholec

3.5.2022

V letech 2019-20 vedla přes silnici II/414 obcí Drnholec objízdná trasa. Vlivem velkého zatížení mostu a jeho předešlém špatném stavu bylo následně přikročeno k výstavbě nové konstrukce mostu. Na novém mostě přes řeku Dyji byla následně instalována inovovaná svodidla OMO se zvětšenou roztečí sloupků na 3 metry. Před zábradlím byla namontována nízká svodidla MS4-A3/H2 a na druhé straně pak vyšší ZMS4-A3/H2 se svislou zábradelní výplní.

Svodidla OMO, II/414, Drnholec

3.5.2022

V letech 2019-20 vedla přes silnici II/414 obcí Drnholec objízdná trasa. Vlivem velkého zatížení mostu a jeho předešlém špatném stavu bylo následně přikročeno k výstavbě nové konstrukce mostu. Na novém mostě přes řeku Dyji byla následně instalována inovovaná svodidla OMO se zvětšenou roztečí sloupků na 3 metry. Před zábradlím byla namontována nízká svodidla MS4-A3/H2 a na druhé straně pak vyšší ZMS4-A3/H2 se svislou zábradelní výplní.

Svodidlo ZMS4-1/H2, M117 Kyjevská, Pardubice

8.4.2022

Při generální rekonstrukci důležité spojnice městských částí v Pardubicích, most ev.č. M117 Kyjevská, jsme provedli montáž zábradelního svodidla ZMS4-1/H2 jehož součástí jsou protihlukové výplně z plexiskla tloušťky 12mm výšky 0,9m až 2m. Celková délka svodidel je téměř 900m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, D35, MÚK Časy

15.3.2022

Největší křižovatkou úseku dálnice D35 Opatovice-Časy je mimoúrovňová křižovatka s rondelem Časy, která umožní napojení D35 na novou přeložku silnice I/36. Je tvořena dvěma 60-ti metrovými mosty nad kruhovým objezdem silnice I/36 s obousměrnými napojeními na dálnici. Mostní objekty jsou na okrajích vybaveny zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 včetně výplní typu "tahokov".

Svodidlo ZMS4-A3/H2, II/409, Stálky

17.12.2021

Most ev.č. 409-028 byl v roce 2021 rekonstruován z důvodu špatného stavu nosné konstrukce, říms a zádržného systému. Nově je osazen zábradelním svodidlem s třímetrovou roztečí sloupků ZMS4-A3/H2 v délce cca 20m.

Stránky