Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, Vamberk

2.6.2011

Mostní objekt I/14 – 115 přes údolí řeky Zdobnice u města Vamberk o délce 1000m jsme po obou stranách osadili svodidly MS4/H2.

Svodidlo MS4/H2, Bumbálka

6.12.2010

Na silnici I/35 v lesích Beskyd před hraničním přechodem Bumbálka/Makov jsme na betonové krajnice dodávali a osazovali nízká mostní svodidla MS4/H2 v délce více jak 3700m.

Svodidlo MS4/H2, D56, Ostrava

23.11.2010

Na D56, v Ostravě na přivaděči Místecká jsme instalovali mostní svodidla MS4/H2 v délce cca 400m.

Svodidlo MS4/H2, Čekanice

7.11.2010

Na D3 u obce Čekanice jsme na mostě překlenující údolí instalovali cca 1000m mostních svodidel OMO.

Svodidlo MS4/H2, Česká Bělá

12.9.2010

Při stavbě nového mostu na silnici I/34 na obchvatu obce Česká Bělá jsme montovali na soudržné kotvy svodidlo MS4/H2 v celkové délce cca 600m.

Svodidlo MS4/H2, Turnov

6.8.2010

Na mostě silnice I/35 ve městě Turnov přes řeku Jizeru jsme dodávali a montovali mostní svodidlo MS4/H2 v délce cca 700m.

Svodidlo MS4/H2, I/52, Brno

29.7.2010

Na silnici I/52 jsme montovali svodidla na mostech překlenujících trať tramvají brněnské MHD a odbočky přivaděče od Vídně v délce cca 400m.

Stránky