Svodidlo ZMS4/H3, PŘ-M01, Přerov

2.3.2021 | Reference

Od roku 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce železničního uzlu Přerov včetně modernizace koridoru Olomouc - Přerov. V rámci této větve došlo u obce Dluhonice ke zrušení přejezdu a výstavbě nového přemostění dálkového koridoru Praha-Ostrava. Na novém mostním objektu ulice Dluhonská, která spojuje Dluhonice s rozsáhlou průmyslovou částí Přerova byly z důvodů vysokého zatížení těžkým provozem nad vytíženým koridorem osazena svodidla s vysokou úrovní zadržení H3. Nová svodidla ZMS4/H3 o celkové délce cca 150m jsou doplněna svislou zábradelní výplní.

  • Nový most PŘ-M01 nad dálkovým koridorem Praha-Ostrava
  • Svodidla ZMS4/H3 na mostě přes železniční koridor Praha-Ostrava
  • Svodidla ZMS4/H3 na mostě přes železniční koridor Praha-Ostrava
  • Svodidla ZMS4/H3 na mostě PŘ-M01 ulice Dluhonská
  • Dilatační celek svodidla ZMS4/H3 přes železniční koridor
  • Dilatační celek svodidla ZMS4/H3 se svislou zábradelní výplní
  • Most PŘ-M01 se svodidly ZMS4/H3 ve směru průmyslový areál Přerov
  • Svodidla ZMS4/H3 - detail uchycení výztužných tyčí
  • Svodidla ZMS4/H3 - detail přechodového prvku na silniční svodidla