Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, Koberný rybník

11.12.2012

Na mostě dálnice D3 přes rybník Koberný jsme zajišťovali dodávku a montáž obou typů svodidel OMO v celkové délce přes 2 km. Ve středním… >>

Svodidla OMO, Koberný rybník

11.12.2012

Na mostě dálnice D3 přes rybník Koberný jsme zajišťovali dodávku a montáž obou typů svodidel OMO v celkové délce přes 2 km. Ve středním… >>

Svodidlo MS4/H2, Kralice

19.11.2012

Silně vytížená silnice I/23 u města Kralice nad Oslavou získala nový most v podobě konstrukce z vlnitého plechu. Most je osazen svodidly MS4/H2 v délce cca 60m. >>

Svodidlo MS4/H2, D3-Zvěrotice

11.10.2012

Na mostní estakádě délky 765m přes údolí Černovické říčky a biokoridor mezi obcemi Sedlečko u Soběslavi a Zvěrotice jsme instalovali mostní svodidla MS4/H2 do středních dělících pásů a před průhledné protihlukové stěny na okraji mostu. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Kostelec

13.8.2012

Na mostě u Kostelce nad Orlicí jsme zajišťovali dodávku a montáž zábradelního svodidla.

Svodidlo MS4/H2, Říkovice

28.7.2012

Na mostě převádějící dálnici D1 přes železniční koridor před Přerovem jsme prováděli montáž mostního svodidla MS4/H2 v délce cca 150m. >>

Svodidlo ZMS4/H2, Jankovice

17.7.2012

Na nově vybudovaném mostě silnice III/42822 mezi obcemi Traplice a Jankovice přes Jankovický potok jsme osazovali zábradelní svodidla v délce cca 50m. >>

Stránky