Svodidla OMO, I/55, Přerov

4.5.2021 | Reference

V úterý 4.května 2021 byla dána do provozu estakáda na silnici I/55 v Přerově, která je v současné době důležitou částí vnitřního průtahu. Polní ulice, jejíž součástí se estakáda nově stala bude rozšířena na čtyřpruh v kategorii MS 16,5/60 a po dokončení dálničního úseku Říkovice-Přerov pak bude sloužit jako dálniční přivaděč na D1 Přerov-Ostrava. Estakáda převádí překládanou část silnice I/55 v místní části Přerov-Předmostí přes velmi vytížený železniční koridor Přerov-Bohumín.
Na mostě dlouhém přes půl kilometru jsme instalovali na severní straně před prosklenou protihlukovou stěnou mostní svodidla MS4-1/H2 a na jižní straně zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se dvěma typy výplní. Větší část je osazena se svislou zábradelní výplní, v části překlenující železniční trať pak s výplní se sítí s oky 40x40mm.

 • Pohled na estakádu mostu ev.č. 55-006 od kruhového objezdu u Lidlu
 • Nájezd na estakádu z ulice Polní se svodidly OMO
 • Mostní svodidlo MS4-1/H2 na estakádě I/55
 • Zábradelní svodidlo ZMS4-1/H2 se svislou výplní na nájezdu z ulice Polní
 • Zábradelní svodidlo ZMS4-1/H2 se svislou výplní na estakádě I/55
 • Estakáda silnice I/55 přes železniční koridor Přerov-Bohumín
 • Most ev.č.55-006 přes železniční koridor Přerov-Bohumín
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 s výplní síť 40x40 přes železniční koridor Přerov-Bohumín
 • Svodidla OMO na mostě ev.č.55-006 v pohledu směrem Přerov
 • Dilatační celek svodidla ZMS4-1/H2 s výplní síť
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se dvěma typy výplní, výplň síť pokračuje nad železniční tratí
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 - ukotvení výztužné tyče
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 - podlití patky sloupku
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 - uzemnění svodidla