Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, Libhošť

15.7.2019

Na nově rekonstruovaném úseku dálnice D48 realizujeme v období 2019-20 instalaci svodidel na řadě objektů. U obce Libhošť jsou to dva mosty ev.č. 48-021 a 48-022. První z nich převádí dálnici přes místní komunikaci, objekt 48-022 pak místní komunikaci a potok obce Libhošť. Celková délka svodidel s vodorovnou výplní bude cca 600m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, Borovec

13.7.2019

Na nově rekonstruovaném úseku dálnice D48 realizujeme v období 2019-20 instalaci svodidel na řadě objektů. Mostní objekt ev.č. 48-023 vede dálnici přes silnici III/4822 a místní komunikace obce Borovec a potok ze stejnojmenného rybníku a říčku Sedlnice. Celková délka svodidel s vodorovnou výplní bude cca 550m.

Svodidla OMO, D48 Příbor

11.7.2019

Na nově rekonstruovaném úseku dálnice D48 instaluje firma Eurovia na mostě ev.č. 48-031 do města Příbor svodidla MS4-1/H2 a ZMS4-1/H2 se svislou výplní. Délka svodidel bude cca 200m. Foto z instalace v aktualitě.

Svodidla OMO, D48 Příbor

11.7.2019

Na nově rekonstruovaném úseku dálnice D48 instaluje firma Eurovia na mostě ev.č. 48-031 do města Příbor svodidla MS4-1/H2 a ZMS4-1/H2 se svislou výplní. Délka svodidel bude cca 200m. Foto z instalace v aktualitě.

Svodidlo ZMS4-1/H2, I/53, Lechovice

6.5.2019

V letech 2017-2019 byl brněnskou firmou IMOS realizován dlouho očekávaný obchvat obce Lechovice na frekventovaném tahu Brno-Znojmo. Přes údolí Jevišovky byly vybudovány nové tři mostní stavby, z nichž nejdelší je most přes vlastní říčku včetně podchodů pro koně. Všechny mosty jsou osazeny zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 doplněných svislými výplněmi. Celková délka svodidel je téměř 500 metrů.

Svodidla OMO, Žernava

29.4.2019

Most převádí místní komunikaci na ulici Žernava v Přerově-Předmostí přes D1. Most je z jižní strany osazen zábradelním svodidlem ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní a ze severní strany mostním svodidlem MS4/H2 v délkách po cca 80m.

Svodidla OMO, Žernava

29.4.2019

Most převádí místní komunikaci na ulici Žernava v Přerově-Předmostí přes D1. Most je z jižní strany osazen zábradelním svodidlem ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní a ze severní strany mostním svodidlem MS4/H2 v délkách po cca 80m.

Stránky