Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, I/52, Nové Mlýny

8.12.2020

V polovině prosince 2020 byl opět umožněn bezproblémový průjezd po mostě ev.č.52-059 u Pasohlávek přes vodní nádrž Nové Mlýny. Náročnou rekonstrukci provedlo sdružení Firesta - Eurovia během jedné stavební sezóny roku 2020. Most je po obou stranách před zábradlím osazen nízkým záchytným systémem, svodidlem OMO typu MS4/H2 v celkové délce cca 250m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/1491, Sedlo

20.11.2020

Most ev.č. 1491-2 převádí komunikaci III. třídy přes místní Koštěnický potok. Po rekonstrukci je osazen zábradelním svodidlem ZMS4-1/H2 v délce cca 40m.

Svodidla OMO, II/146, Hluboká n/Vltavou

6.11.2020

Původní kamenný most byl postraven v roce 1885 a v letech 1958-1987 měl památkovou ochranu. Postupné rekonstrukce již nestačily a neumožňovaly na stávajícím půdorysu zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a byl proto vybudován zcela nový most s chodníkem. Most je na >>>

Svodidla OMO, II/146, Hluboká n/Vltavou

6.11.2020

Původní kamenný most byl postraven v roce 1885 a v letech 1958-1987 měl památkovou ochranu. Postupné rekonstrukce již nestačily a neumožňovaly na stávajícím půdorysu zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a byl proto vybudován zcela nový most s chodníkem. Most je na >>>

Svodidlo ZMS4/H2, II/397, Jaroslavice

27.10.2020

V srpnu 2020 započala rekonstrukce mostu ev.č. 397-008 u obce Jaroslavice z důvodu špatného stavu říms a svodidel. Most přes Mlýnskou strouhu Staré Dyje je nově vybaven zábradelním svodidlem ZMS4/H2 v délce cca 50m.

Svodidlo ZMS4/H3, D1, Sedlice

30.9.2020

Na úseku dálnice D1, úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket, dochází od března 2019 do září 2020 rovněž k modernizaci na kategorii D 28/120. Během modernizace bude kompletně opraven i stávající most přes záliv vodní nádrže Švihov >>>

Svodidlo ZMS4-1/H2, D1, Hulice

20.9.2020

Na úseku dálnice D1, úsek 07, od MÚK Soutice za MÚK Loket dochází rovněž k modernizaci na kategorii D 28/120. V rámci této výstavby byl znovu vybudován i most přes komunikaci III/1265 u obce Hulice. Nový most >>>

Stránky