Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4/H2, I/38, Grešlové Mýto

14.3.2021

Historický most přes Jevišovku z roku 1760 se sochou sv. Mikuláše (patrona šťastného návratu cestovatelů) byl nahrazen v roce 1992 mostem novým. Na něm byla v roce 202 firmou Simost provedena rekonstrukce, při níž došlo i k výměně záchytného systému. Byl nahrazen svodidlem ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní, délka svodidla je 35m.

Svodidlo ZMS4/H3, PŘ-M01, Přerov

2.3.2021

Od roku 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce železničního uzlu Přerov. V rámci této větve došlo u obce Dluhonice k výstavbě nového přemostění dálkového koridoru Praha-Ostrava. Na novém mostním objektu byly z důvodů vysokého zatížení těžkým provozem nad vytíženým koridorem osazena svodidla s vysokou úrovní zadržení H3. Nová svodidla ZMS4/H3 o celkové délce cca 150m jsou doplněna svislou zábradelní výplní.

Svodidla OMO, D1, Ostrovačice

14.12.2020

Přemostění silnice II/386 mezi obcemi Ostrovačice-Kuřim na dálnici D1 je realizováno mostem ev.č. D1-212. Před PHS k Ostrovačicím a ve SDP je osazen nízkými svodidly MS4/H2, na okraji mostu pak zábradelním ZMS4/H2 s vodorovnou zábradelní výplní. Celková délka svodidel je cca 220m.

Svodidla OMO, D1, Ostrovačice

14.12.2020

Přemostění silnice II/386 mezi obcemi Ostrovačice-Kuřim na dálnici D1 je realizováno mostem ev.č. D1-212. Před PHS k Ostrovačicím a ve SDP je osazen nízkými svodidly MS4/H2, na okraji mostu pak zábradelním ZMS4/H2 s vodorovnou zábradelní výplní. Celková délka svodidel je cca 220m.

Svodidlo MS4/H2, I/52, Nové Mlýny

8.12.2020

V polovině prosince 2020 byl opět umožněn bezproblémový průjezd po mostě ev.č.52-059 u Pasohlávek přes vodní nádrž Nové Mlýny. Náročnou rekonstrukci provedlo sdružení Firesta - Eurovia během jedné stavební sezóny roku 2020. Most je po obou stranách před zábradlím osazen nízkým záchytným systémem, svodidlem OMO typu MS4/H2 v celkové délce cca 250m.

Svodidlo ZMS4/H3, D1, Sedlice

30.9.2020

Na úseku dálnice D1, úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket, dochází od března 2019 do září 2020 rovněž k modernizaci na kategorii D 28/120. Během modernizace bude kompletně opraven i stávající most přes záliv vodní nádrže Švihov >>>

Svodidlo ZMS4-1/H2, D1, Hulice

20.9.2020

Na úseku dálnice D1, úsek 07, od MÚK Soutice za MÚK Loket dochází rovněž k modernizaci na kategorii D 28/120. V rámci této výstavby byl znovu vybudován i most přes komunikaci III/1265 u obce Hulice. Nový most >>>

Stránky