Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, I/43, Černá Hora

9.11.2018

Havarijní stav mostu na vytížené trase Brno-Svitavy v Černé Hoře vedl v dubnu 2018 k jeho zboření a následné výstavbě nového. Nový objekt přes údolí potoka Žerotínka, koupaliště a místní komunikace je opatřen zábradlím s průhlenou výplní před kterou jsou osazena nízká svodidla MS4/H2 v celkové délce přes 200m.

Svodidlo MS4/H2, Poříčany

31.10.2018

Na rekonstruovaném mostě na silnici II/330 trasy Český Brod-Nymburk překlenující dálnici D11 jsme namontovali mostní svodidlo MS4/H2 v délce cca 250m. Most je součástí sjezdů Poříčany-Třebestovice na km 25 dálnice Praha-Hradec Králové.

Svodidlo ZMS4/H2, Horní Počernice

10.10.2018

Na dálnici D11 v km 0-8 probíhá v období 3/2018 - 10/2019 kompletní rekonstrukce dálničního svršku, jejíž součástí je i dvouetapová rekonstrukce mostu D11-004, který převádí dálnici přes komunikaci Ve Žlíbku v místní části Praha-Horní Počernice. >>>

Svodidlo MS4-1/H2, Dolín

29.9.2018

Silnice I/16 je důležitá severní spojnice mezi dálnicemi D6, D7 a D8 neboť supluje severní část Pražského okruhu. Záměrem její přeložky v úseku Slaný–Velvary je odvedení tranzitní dopravy z obcí na původní trase. Realizace stavby >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Horní Řasnice

6.9.2018

Při povodních 29.7.2013 došlo na řadě míst k poškození nebo stržení opěrných zdí, příkopů nebo nezpevněných krajnic silnice III/2918 v obci Horní Řasnice, místní část Srbská, směr státní hranice. >>>

Svodidlo ZMS4/H3, D10 Březina

21.8.2018

Mosty ev.č. 037 na dálnici D10 u obce Březina překlenují údolí s vyústěním rybníka Žabakor (říčka Žehrovka), železniční trať Mladá Boleslav - Turnov a obslužné komunikace. Vzhledem k typu a frekvenci dopravy, vedení nad železniční tratí a dále nestejné výšce polí obou směrů jsou jak na okrajích mostů, tak i ve SDP použita svodidla s vysokou úrovní zadržení H3, tedy svodidla ZMS4/H3 v celkové délce cca 1200m.

Svodidlo ZMS4/H2, I/38, Znojmo

27.7.2018

V rámci druhé etapy výstavby obchvatu města Znojma byl vybudován i most ev.č. 38I-100a který převádí obchvat na I/38 přes místní obslužnou silnici zahrádkářské kolonie u ulice Pražská a potok Leska. Na objektu byla osazena svodidla ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní v délce cca 70m.

Stránky