Svodidla OMO, D6, Třtice

9.8.2020 | Reference

Od prosince 2017 probíhá souběžně výstavba nového úseku dálnice D6 v úseku Nové Strašecí - Krušovice spolu s navazujícími přeložkami vytížené komunikace I/16. V úseku Nové Strašecí-Řevničov dochází k souběžnému vedení obou komunikací, což je zvláště viditelné na mostě u obce Třtice, který slouží oběma komunikacím, pouze s výškovým oddělením nově vzniklé silnice druhé třídy II/606. Na dálničním mostě jsou použita na okraji zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní, ve SDP a na straně k silnici II/606, včetně mostu silnice II/606, pak mostní svodidla MS4-1/H2. Svodidla jsou přizpůsobovacími mezikusy navázána na silniční svodidla jiného výrobce. Celková délka všech svodidel je cca 400m.
Silnice II/606 byla zprovozněna na konci listopadu 2019, úsek dálnice D6 bude uveden do provozu koncem roku 2020.

 • Panoramatický pohled na mosty na D6 a II/606
 • Most z pohledu od oblasti Zelené Dolíky
 • Navázání svodidla ZMS4-1/H2 na silniční svodidla
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se svislou výplní a dilatačním dílem
 • Dilatační prvek svodidla ZMS4-1/H2 a svislé výplně
 • SDP dálničního mostu se svodidly MS4-1/H2
 • Dilatační prvky svodidel MS4-1/H2 na dálničním i silničním mostě
 • Detail dilatačního prvku výztužné tyče svodidla MS4-1/H2
 • Dilatační prvek svodidla a jeho navázání na silniční svodidlo
 • Detail navázání svodidel různých výrobců na okraji D6
 • Výškově oddělená silnice II/606 se svodidly MS4-1/H2
 • Svodidlo MS4-1/H2 na okraji mostu č.606-020 nové silnice II/606