Vývoj zábradelního svodidla ZMS4/H3

Článek ve sborníku 22.konference Mosty 2017 si všímá výchozích pohnutek vedoucích k vývoji svodidla s vyšší úrovní zadržení, průběhu výběru a zkoušek jednotlivých komponent, výpočtových simulačních modelů nárazu vozidel na svodidlo (probíhajících na pracovišti VUT Brno), reálné bariérové zkoušky a naměřených hodnot z ní.