Silniční záchytné systémy OMO na stavbách v ČR

Příspěvek ve sborníku sympozia představuje shrnutí více jak dvanáctileté úspěšné historie již pěti typů záchytných systémů OMO. V přehledu uvádí dobu jejich vzniku a způsoby jejich použití, které jsou dokumentovány na některých příkladech staveb na silniční síti v ČR. Představuje zkrácenou verzi prezentace na sympoziu.