Mostní svodidla OMO na stavbě R35 a MÚK Opatovice nad Labem

V prvním desetiletí 21.století zahájená výstavba největší mimoúrovňové křižovatky v ČR byla na konci roku 2015 dovršena ukončením třetího patra tohoto mimoúrovňového křížení několika důležitých komunikací. Článek popisuje umístění jednotlivých typů svodidel OMO na příslušných částech stavebního díla a způsob jejich ukotvení.

Foto a videogalerie z MÚK.
Umístění svodidel je možné prohlédnout i na interaktivním virtuálním panoramatu.