Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, Veselí nad Lužnicí

3.6.2017

Nový most převádí místní komunikaci III.třídy 14713 v ulici Svinenská na západní části Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3. Most je před zábradlím oboustranně osazen mostním svodidlem MS4/H2 v celkové délce cca 200m.

Svodidlo ZMS4/H2, D3-Veselí nad Lužnicí

25.5.2017

Na dálnici D3 na budovaném mostě přes Bechyňský potok a místní obslužné komunikace postupně osazujeme zábradelní svodidla ZMS4/H2 v délce  cca 100m.

Svodidla OMO, Žíšov

18.5.2017

Na nově vystavěném mostě převádějícím místní komunikaci III.třídy 14718 z obce Žíšov do města Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3 jsme osadili mostní svodidla MS4/H2 a na opačné straně pak zábradelní ZMS4/H2 se síťovou výplní. >>>

Svodidla OMO, Žíšov

18.5.2017

Na nově vystavěném mostě převádějícím místní komunikaci III.třídy 14718 z obce Žíšov do města Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3 jsme osadili mostní svodidla MS4/H2 a na opačné straně pak zábradelní ZMS4/H2 se síťovou výplní. >>>

Svodidlo MS4/H2, Horusice

17.5.2017

Nově postavený most na přeložce silnice III.třídy převádí komunikaci III/603 přes budovanou dálnici D3 a nový železniční koridor České Budějovice-Tábor-Praha. >>>

Svodidla OMO, I/34 Stará Hlína

12.12.2016

Most převádí komunikaci I/34 České Budějovice - Jindřichův Hradec přes údolí řeky Lužnice jako náhrada původního mostu z konce 18.století. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Brzotice (v.n. Švihov)

5.12.2016

Most ev.č. 150-012 přes vodní nádrž Švihov mezi obcemi Brzotice-Bezděkov je s délkou 307m nejdelším mostem přes přehradu. Byl vybudovaný v letech 1966-68. Při jeho rekonstrukci byla na okrajích silnice před pochůznými plochami instalována svodidla ZMS4/H2 v celkové délce přes 600m.

Stránky