Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, Horusice

17.5.2017

Nově postavený most na přeložce silnice III.třídy převádí komunikaci III/603 přes budovanou dálnici D3 a nový železniční koridor České Budějovice-Tábor-Praha. >>>

Svodidla OMO, I/34 Stará Hlína

12.12.2016

Most převádí komunikaci I/34 České Budějovice - Jindřichův Hradec přes údolí řeky Lužnice jako náhrada původního mostu z konce 18.století. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Boskovice

30.4.2016

Při rekonstrukci silnice III/37424 v Pilském údolí u Boskovic bylo zapotřebí vyměnit i parametrově nevyhovující zábradlí podél potoka Bělá. Na nově vybudovaných opěrných zdech bylo nahrazeno zábradelními svodidly ZMS4/H2 s navazujícími…>>

Svodidla OMO, MÚK Opatovice n.L.

15.12.2015

Největší mimoúrovňová křižovatka v ČR, která sestává ze tří pater vzájemně se křížících hlavních komunikací a to spojky na D 11 tj. komunikace R 35 se silnicí I/37 a dále s několika místními komunikacemi a původní staré I/11. Dostavba třetího patra - estakády s osazením svodidel MS4/H2 i ZMS4/H2. Celkové…>>

Svodidla OMO, MÚK Opatovice n.L.

15.12.2015

Největší mimoúrovňová křižovatka v ČR, která sestává ze tří pater vzájemně se křížících hlavních komunikací a to spojky na D 11 tj. komunikace R 35 se silnicí I/37 a dále s několika místními komunikacemi a původní staré I/11. Dostavba třetího patra - estakády s osazením svodidel MS4/H2 i ZMS4/H2. Celkové…>>

Svodidla OMO, Modřice

10.12.2015

Na důležité spojnici I/152 mezi D2 a D52 u Modřic u Brna jsme dodávali a montovali svodidla na 4 mostní objekty. Dodávku o celkové…>>

Svodidla OMO, Modřice

10.12.2015

Na důležité spojnici I/152 mezi D2 a D52 u Modřic u Brna jsme dodávali a montovali svodidla na 4 mostní objekty. Dodávku o celkové…>>

Stránky