Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4/H2, Horní Řasnice

6.9.2018

Při povodních 29.7.2013 došlo na řadě míst k poškození nebo stržení opěrných zdí, příkopů nebo nezpevněných krajnic silnice III/2918 v obci Horní Řasnice, místní část Srbská, směr státní hranice. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Korouhev

10.5.2018

Při kompletní nové výstavbě mostu na silnici III/35322 přes Bílý potok nedaleko obce Korouhev u Poličky byl most osazen svodidly ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní. Délka je cca 100m.

Svodidlo ZMS4/H2, Josefův Důl

14.12.2017

Při kompletní nové výstavbě mostu na silnici III/29022 Hrabětice-Josefův Důl přes řeku Kamenici nedaleko Lučan nad Nisou byl most osazen svodidly ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní. >>>

Svodidlo MS4/H2, Veselí nad Lužnicí

3.6.2017

Nový most převádí místní komunikaci III.třídy 14713 v ulici Svinenská na západní části Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3. Most je před zábradlím oboustranně osazen mostním svodidlem MS4/H2 v celkové délce cca 200m.

Svodidlo ZMS4/H2, D3-Veselí nad Lužnicí

25.5.2017

Na dálnici D3 na budovaném mostě přes Bechyňský potok a místní obslužné komunikace postupně osazujeme zábradelní svodidla ZMS4/H2 v délce  cca 100m.

Svodidla OMO, Žíšov

18.5.2017

Na nově vystavěném mostě převádějícím místní komunikaci III.třídy 14718 z obce Žíšov do města Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3 jsme osadili mostní svodidla MS4/H2 a na opačné straně pak zábradelní ZMS4/H2 se síťovou výplní. >>>

Svodidla OMO, Žíšov

18.5.2017

Na nově vystavěném mostě převádějícím místní komunikaci III.třídy 14718 z obce Žíšov do města Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3 jsme osadili mostní svodidla MS4/H2 a na opačné straně pak zábradelní ZMS4/H2 se síťovou výplní. >>>

Stránky