Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, Roušťany

23.4.2018

Nově vybudovaný most na silnici I/34 je součástí nového obchvatu obce a klene se přes údolí Roušťanského potoka a komunikaci III/03422. Na okrajích před zábradlím a prosklenou PHS je vybaven mostními svodidly MS4/H2 v celkové délce cca 300m. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Josefův Důl

14.12.2017

Při kompletní nové výstavbě mostu na silnici III/29022 Hrabětice-Josefův Důl přes řeku Kamenici nedaleko Lučan nad Nisou byl most osazen svodidly ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní. >>>

Svodidla OMO, D10 Březina

19.9.2017

Most na dálnici D10 v km 036 vede na úpatí obce Březina přes silnici II/610 spojující navzájem okolní obce a zajišťuje jejich napojení na dálnici. Jsou na něm nainstalována zábradelní svodidla ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní a v SDP mostní svodidla MS4/H2 v celkové délce cca 200m.

Svodidla OMO, D10 Březina

19.9.2017

Most na dálnici D10 v km 036 vede na úpatí obce Březina přes silnici II/610 spojující navzájem okolní obce a zajišťuje jejich napojení na dálnici. Jsou na něm nainstalována zábradelní svodidla ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní a v SDP mostní svodidla MS4/H2 v celkové délce cca 200m.

Svodidlo MS4/H2, Frýdek-Místek

27.7.2017

Most převádí silnici I/48 do Frýdku-Místku přes komunikaci III/473 (ulice 17.listopadu) je před chodníky vybaven mostním svodidlem MS4/H2 v celkové délce cca 150m. V současnosti (2019/20) probíhá přestavba a napojení na nový průtah D56.

Svodidlo MS4/H2, Veselí nad Lužnicí

3.6.2017

Nový most převádí místní komunikaci III.třídy 14713 v ulici Svinenská na západní části Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3. Most je před zábradlím oboustranně osazen mostním svodidlem MS4/H2 v celkové délce cca 200m.

Svodidlo ZMS4/H2, D3-Veselí nad Lužnicí

25.5.2017

Na dálnici D3 na budovaném mostě přes Bechyňský potok a místní obslužné komunikace postupně osazujeme zábradelní svodidla ZMS4/H2 v délce  cca 100m.

Stránky