Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, D46, Drysice

9.7.2018

Most D46-006 převádí dálnici D46 přes místní komunikaci III/43310 Drysice-Želeč. Dodavatelem stavby byla společnost Super-Crete. Celková délka osazených svodidel je cca 140m.
Délkou nevelký most je nositelem jedné zajímavosti. >>>

Svodidla OMO, D46, Drysice

9.7.2018

Most D46-006 převádí dálnici D46 přes místní komunikaci III/43310 Drysice-Želeč. Dodavatelem stavby byla společnost Super-Crete. Celková délka osazených svodidel je cca 140m.
Délkou nevelký most je nositelem jedné zajímavosti. >>>

Svodidla OMO, D46, Drysice

9.7.2018

Most D46-006 převádí dálnici D46 přes místní komunikaci III/43310 Drysice-Želeč. Dodavatelem stavby byla společnost Super-Crete. Celková délka osazených svodidel je cca 140m.
Délkou nevelký most je nositelem jedné zajímavosti. >>>

Svodidla OMO, D46, Drysice

9.7.2018

Most D46-006 převádí dálnici D46 přes místní komunikaci III/43310 Drysice-Želeč. Dodavatelem stavby byla společnost Super-Crete. Celková délka osazených svodidel je cca 140m.
Délkou nevelký most je nositelem jedné zajímavosti. >>>

Svodidlo ZMS4/H3, D1 Vojslavice

6.6.2018

Kulturní památka Vojslavický dvojmost stojí na dálnici D1 v km 075. Klene se přes údolí Želivky tvořící horní pasáž vodní nádrže Švihov a převádí v prvním podlaží místní komunikaci mezi obcemi Vojslavice-Hořice a ve druhém patře dálnici D1. Při rekonstrukčních pracích v letech 2017-2019 byl na okraji před zábradlím vybaven svodidly ZMS4 s úrovní zadržení H3 v celkové délce cca 260m. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Jabloňov

29.5.2018

Most na nově zrekonstruovaném úseku dálnice D1 přes souběžnou komunikaci II/602 u Velkého Meziříčí a obce Jabloňov byl kompletně osazen svodidly ZMS4/H2 v celkové délce cca 500m. Na okrajích mostu D1-184 byla svodidla doplněna podélnou zábradelní výplní.

Svodidlo ZMS4/H2, Korouhev

10.5.2018

Při kompletní nové výstavbě mostu na silnici III/35322 přes Bílý potok nedaleko obce Korouhev u Poličky byl most osazen svodidly ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní. Délka je cca 100m.

Stránky