Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, I/36, Časy

25.5.2021

Nově vybudovaný mostní objekt 36-013A převádí stávající silnici I/36 přes novou dálnici D35. Na mostě jsou nízká svodidla MS4-1/H2 a vyšší ZMS4-1/H2 včetně zábradelní výplně typu "tahokov". Délka svodidel je cca 150m.

Svodidla OMO, I/36, Časy

25.5.2021

Nově vybudovaný mostní objekt 36-013A převádí stávající silnici I/36 přes novou dálnici D35. Na mostě jsou nízká svodidla MS4-1/H2 a vyšší ZMS4-1/H2 včetně zábradelní výplně typu "tahokov". Délka svodidel je cca 150m.

Svodidlo MS4-1/H2, III/29817, Ředice

18.5.2021

Nový most na ulici Pardubická, komunikaci III/29817, přes vybudovanou dálnici D35 je ze severní strany osazen před zábradlím nízkým svodidlem MS4-1/H2 v délce cca 90m.

Svodidla OMO, I/55, Přerov

4.5.2021

V úterý 4.května 2021 byla dána do provozu estakáda na silnici I/55 v Přerově, která je v současné době důležitou částí vnitřního průtahu a po dokončení dálničního úseku Říkovice-Přerov pak bude sloužit jako dálniční přivaděč. Na mostě dlouhém přes půl kilometru jsme instalovali svodidla MS4-1/H2 a zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se dvěma typy výplní.

Svodidla OMO, I/55, Přerov

4.5.2021

V úterý 4.května 2021 byla dána do provozu estakáda na silnici I/55 v Přerově, která je v současné době důležitou částí vnitřního průtahu a po dokončení dálničního úseku Říkovice-Přerov pak bude sloužit jako dálniční přivaděč. Na mostě dlouhém přes půl kilometru jsme instalovali svodidla MS4-1/H2 a zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se dvěma typy výplní.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/29820, Borek

3.5.2021

Most ev.č.29820-4 překlenuje novou dálnici D35 s místní silnicí III/29820 mezi obcemi Borek a Újezd u Sezemic. Je vybaven zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 s výplní typu "tahokov" o celkové délce cca 200m.

Svodidla OMO, D1, Slavníč

30.4.2021

U obce Slavníč vybudovaný most převádí dálnici D1 přes silnici III/3483 mezi obcemi Slavníč a Herálec. U prosklenné PHS je osazen nízkým svodidlem MS4-1/H2, na druhém okraji pak vyšším ZMS4-1/H2, celková délka cca 120m.

Stránky