Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, D35, Ředice

21.10.2021

Dva mostní objekty ev.č. D35-078 a D35-079b převádí dálnici D35 přes údolní nivu Ředického potoka s přítoky a obslužnou komunikací. Před prosklenými PHS jsou osazeny nízkým svodidlem MS4-1/H2 a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce přes 200m.

Svodidla OMO, D35, Ředice

21.10.2021

Dva mostní objekty ev.č. D35-078 a D35-079b převádí dálnici D35 přes údolní nivu Ředického potoka s přítoky a obslužnou komunikací. Před prosklenými PHS jsou osazeny nízkým svodidlem MS4-1/H2 a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce přes 200m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, II/137, Vřesce

15.10.2021

Most na silnici II/137 v intravilánu obce Vřesce u Tábora je nově postavený na místě původního mostu, který byl ve špatném technickém stavu. Svým jedním polem překlenuje Chotovínský potok a je osazen zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 o celkové délce cca 70m, které >>>

Svodidla OMO, D35, Újezd

10.10.2021

Oblast kolem Újezdu u Sezemic je hustě protkána potočními přítoky Újezdského a Bohumilečského rybníka. Ty překonává několik mostních objektů dálnice D35, které jsou vybaveny svodidly MS4-1/H2 nebo ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní. Délka svodidel je cca 150m.

Svodidla OMO, D35, Újezd

10.10.2021

Oblast kolem Újezdu u Sezemic je hustě protkána potočními přítoky Újezdského a Bohumilečského rybníka. Ty překonává několik mostních objektů dálnice D35, které jsou vybaveny svodidly MS4-1/H2 nebo ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní. Délka svodidel je cca 150m.

Svodidla OMO, D35, Drahoš

2.10.2021

Mezi silnicemi II/298 a III/29817 je oblast tvořena větší rozlohou polí s hustší sítí potoků, které musela nová D35 překlenout menšími mostky. Na nich byla osazena před zábradlím nízká svodidla MS4-1/H2 nebo zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se svislými zábradelními výplněmi. Celková délka svodidel je cca 160m.

Svodidla OMO, D35, Drahoš

2.10.2021

Mezi silnicemi II/298 a III/29817 je oblast tvořena větší rozlohou polí s hustší sítí potoků, které musela nová D35 překlenout menšími mostky. Na nich byla osazena před zábradlím nízká svodidla MS4-1/H2 nebo zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se svislými zábradelními výplněmi. Celková délka svodidel je cca 160m.

Stránky