Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, D35, Borek

8.9.2021

Most ev.č. D35-075A převádí dálnici D35 na novém úseku přes Bohumilečský potok napájející Újezdský rybník na druhé straně dálnice. Most je kompletně osazen vyššími svodidly ZMS4-1/H2 v délce cca 50m.

Svodidla OMO, D35, Bukovina n/Labem

30.8.2021

Dálniční most ev.č. D35-073B převádí novou D35 přes místní silnici III/29810 mezi obcemi Bukovina n/L. a Vysoká n/L. Je osazen před prosklenou PHS nízkým svodidlem MS4-1/H2 a na okraji mostu a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce cca 120m.

Svodidla OMO, D35, Bukovina n/Labem

30.8.2021

Dálniční most ev.č. D35-073B převádí novou D35 přes místní silnici III/29810 mezi obcemi Bukovina n/L. a Vysoká n/L. Je osazen před prosklenou PHS nízkým svodidlem MS4-1/H2 a na okraji mostu a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce cca 120m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/29823, Bukovina n/Labem

8.6.2021

Nově zbudovaný most na silnici III/29823 překlenuje dálnici D35 na spojnici místních obcí Bukovina - Borek. Je osazen svodidly ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní typu "tahokov" v celkové délce cca 160m.

Svodidla OMO, I/36, Časy

25.5.2021

Nově vybudovaný mostní objekt 36-013A převádí stávající silnici I/36 přes novou dálnici D35. Na mostě jsou nízká svodidla MS4-1/H2 a vyšší ZMS4-1/H2 včetně zábradelní výplně typu "tahokov". Délka svodidel je cca 150m.

Svodidla OMO, I/36, Časy

25.5.2021

Nově vybudovaný mostní objekt 36-013A převádí stávající silnici I/36 přes novou dálnici D35. Na mostě jsou nízká svodidla MS4-1/H2 a vyšší ZMS4-1/H2 včetně zábradelní výplně typu "tahokov". Délka svodidel je cca 150m.

Svodidlo MS4-1/H2, III/29817, Ředice

18.5.2021

Nový most na ulici Pardubická, komunikaci III/29817, přes vybudovanou dálnici D35 je ze severní strany osazen před zábradlím nízkým svodidlem MS4-1/H2 v délce cca 90m.

Stránky