Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/4003, Slatina

9.12.2021

Na silnici III/4003 proběhla z důvodu špatného stavu římsy a svodidel sanace mostku 4003-3. Nově je vybaven zábradelním svodidlem ZMS4-1/H2 v délce cca 15m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, II/413, Vítonice

28.11.2021

V roce 2021 proběhla z důvodu špatného stavu nosné konstrukce z roku 1879 celková rekonstrukce mostku přes zátopové území. Nový most je vybaven zábradelním svodidlem ZMS4-1/H2 v délce cca 30m.

Svodidla OMO, II/155, Trocnov

8.11.2021

Most u železniční stanice Trocnov převádějící komunikaci II/155 přes železniční trať České Budějovice (Plzeň) - Gmünd (Rakousko) již neměl dostatečnou provozní kapacitu ani z hlediska silničního provozu, ani neumožňoval bezpečný pěší provoz. Byla proto provedena přeložka silnice a opodál vybudován zcela nový mostní objekt a >>>

Svodidla OMO, II/155, Trocnov

8.11.2021

Most u železniční stanice Trocnov převádějící komunikaci II/155 přes železniční trať České Budějovice (Plzeň) - Gmünd (Rakousko) již neměl dostatečnou provozní kapacitu ani z hlediska silničního provozu, ani neumožňoval bezpečný pěší provoz. Byla proto provedena přeložka silnice a opodál vybudován zcela nový mostní objekt a >>>

Svodidlo ZMS4-1/H2, I/43, Lažany

31.10.2021

Při postupné rekonstrukci vytížené tepny I/43 Brno-Svitavy došlo i k výstavbě nové opěrné zdi za obcí Lažany ve směru na Svitavy. Silnice je lemována menším údolím potoka Lažánka a původní silniční svodidlo s nízkou úrovní zadržení bylo nahrazeno zábradelním svodidlem ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní v celkové délce cca 100m.

Svodidla OMO, D35, Ředice

21.10.2021

Dva mostní objekty ev.č. D35-078 a D35-079b převádí dálnici D35 přes údolní nivu Ředického potoka s přítoky a obslužnou komunikací. Před prosklenými PHS jsou osazeny nízkým svodidlem MS4-1/H2 a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce přes 200m.

Svodidla OMO, D35, Ředice

21.10.2021

Dva mostní objekty ev.č. D35-078 a D35-079b převádí dálnici D35 přes údolní nivu Ředického potoka s přítoky a obslužnou komunikací. Před prosklenými PHS jsou osazeny nízkým svodidlem MS4-1/H2 a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce přes 200m.

Stránky