Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-A3/H2, III/01129, Opava

5.10.2022

Most ev.č. 01129-6 na nájezdu nově vybudovaného severního obchvatu Opavy, silnice I/11. Most přes místní potok Ostrá je osazen zábradelními svodidly ZMS4-A3/H2 v délce cca 60m.

Svodidlo ZMS4-A3/H2, II/105, Veselíčko

16.9.2022

Silnice II/105 směrem na Milevsko je vedena intravilánem obce na zvýšeném terénu a původní opěrná zeď se silničními svodidly již nevyhovovala stavem ani technickým požadavkům vzhledem k provozu. Zrekonstruovaná opěrka s novou římsou byla osazena novými zábradelními svodidly >>>

Svodidlo ZMS4-A3/H2, I/19 Chýnov

10.9.2022

V rámci přeložky důležité spojnice I/19 Pelhřimov-Tábor u obcí Chýnov a Záhostice byly budovány nové křižovatky a podchody pro pěší. Před protihlukovými stěnami nad podchodem byla osazena zábradelní svodidla ZMS4-A3/H2 v celkové délce cca 50m.

Svodidla OMO, I/24, Třeboň Černá stoka

5.9.2022

Most 24-010 převádí spojnici České Budějovice - Svitavy I/34 přes Černou stoku. Pochází z roku 1980 a vzhledem k novému osazení svodnice na hlavní liniové komunikaci I/34 (resp. I/24) novým typem "A" a změně požadavků na parametry svodidel ve SDP došlo nyní k obměně svodidel >>>

Svodidla OMO, I/24, Třeboň Černá stoka

5.9.2022

Most 24-010 převádí spojnici České Budějovice - Svitavy I/34 přes Černou stoku. Pochází z roku 1980 a vzhledem k novému osazení svodnice na hlavní liniové komunikaci I/34 (resp. I/24) novým typem "A" a změně požadavků na parametry svodidel ve SDP došlo nyní k obměně svodidel >>>

Svodidla OMO, I/24, Třeboň Prostřední (Podřezanská) stoka

6.8.2022

Most 24-009 převádí spojnici České Budějovice - Svitavy I/34 přes Prostřední (Podřezanskou) stoku, spojnici rybníků Rožmberk a Podřezanský. Pochází z roku 1980 a vzhledem k novému osazení svodnice na hlavní liniové komunikaci I/34 (resp. I/24) novým typem "A" a změně požadavků >>>

Svodidla OMO, I/24, Třeboň Prostřední (Podřezanská) stoka

6.8.2022

Most 24-009 převádí spojnici České Budějovice - Svitavy I/34 přes Prostřední (Podřezanskou) stoku, spojnici rybníků Rožmberk a Podřezanský. Pochází z roku 1980 a vzhledem k novému osazení svodnice na hlavní liniové komunikaci I/34 (resp. I/24) novým typem "A" a změně požadavků >>>

Stránky