Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, D35, Újezd

10.10.2021

Oblast kolem Újezdu u Sezemic je hustě protkána potočními přítoky Újezdského a Bohumilečského rybníka. Ty překonává několik mostních objektů dálnice D35, které jsou vybaveny svodidly MS4-1/H2 nebo ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní. Délka svodidel je cca 150m.

Svodidla OMO, D35, Újezd

10.10.2021

Oblast kolem Újezdu u Sezemic je hustě protkána potočními přítoky Újezdského a Bohumilečského rybníka. Ty překonává několik mostních objektů dálnice D35, které jsou vybaveny svodidly MS4-1/H2 nebo ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní. Délka svodidel je cca 150m.

Svodidla OMO, D35, Drahoš

2.10.2021

Mezi silnicemi II/298 a III/29817 je oblast tvořena větší rozlohou polí s hustší sítí potoků, které musela nová D35 překlenout menšími mostky. Na nich byla osazena před zábradlím nízká svodidla MS4-1/H2 nebo zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se svislými zábradelními výplněmi. Celková délka svodidel je cca 160m.

Svodidla OMO, D35, Drahoš

2.10.2021

Mezi silnicemi II/298 a III/29817 je oblast tvořena větší rozlohou polí s hustší sítí potoků, které musela nová D35 překlenout menšími mostky. Na nich byla osazena před zábradlím nízká svodidla MS4-1/H2 nebo zábradelní svodidla ZMS4-1/H2 se svislými zábradelními výplněmi. Celková délka svodidel je cca 160m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/298, Rokytno

17.9.2021

Most ev.č. 298-007 na silnici Sezemice-Třebechovice se klene přes novou D35, je osazen svodidly ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní "tahokov" v délce cca 80m.

Svodidla OMO, D35, Borek

14.9.2021

Dálniční most ev.č. D35-074B převádí nový úsek D35 přes místní obslužnou komunikaci a Borkovský potok. Na straně k obci je osazen prosklenou PHS, před kterou jsou nízká svodidla MS4-1/H2, stejně jako na druhé straně před zábradlím. Střední dělící pás je vybaven vyššími svodily ZMS4-1/H2. Celková délka svodidel je cca 250m.

Svodidla OMO, D35, Borek

14.9.2021

Dálniční most ev.č. D35-074B převádí nový úsek D35 přes místní obslužnou komunikaci a Borkovský potok. Na straně k obci je osazen prosklenou PHS, před kterou jsou nízká svodidla MS4-1/H2, stejně jako na druhé straně před zábradlím. Střední dělící pás je vybaven vyššími svodily ZMS4-1/H2. Celková délka svodidel je cca 250m.

Stránky