Svodidlo ZMS4/H3, D10 Březina

21.8.2018 | Reference

Mosty ev.č. 037 na dálnici D10 u obce Březina překlenují údolí s vyústěním rybníka Žabakor (říčka Žehrovka), železniční trať Mladá Boleslav - Turnov a obslužné komunikace. Vzhledem k typu a frekvenci dopravy, vedení nad železniční tratí a dále nestejné výšce polí obou směrů jsou jak na okrajích mostů, tak i ve SDP použita svodidla s vysokou úrovní zadržení H3, tedy svodidla ZMS4/H3 v celkové délce cca 1200m.

 • Celkový pohled na most D10-037 u obce Březina
 • Most D10-037 překlenující údolí u obce Březina
 • Most D10-037 přes železniční trať u obce Březina
 • Pohled na most D10-037 osazený svodidly ZMS4/H3
 • Svodidla ZMS4/H3 ve středním dělícím pásu mostu 037
 • Svodidla ZMS4/H3 na okraji mostu D10-037
 • Dilatační část mostu D10-037 a svodidel ZMS4/H3
 • Dilatační část svodidel ZMS4/H3 ve SDP mostu D10-037
 • Svodidlo ZMS4/H3 na okraji mostu
 • Detail dilatačního prvku výztužné tyče svodidla ZMS4/H3
 • Svodidla ZMS4/H3 ve středním dělícím pásu mostů D10-037
 • Ukončení výztužných tyčí svodidla ZMS4/H3
 • SDP se svodidly ZMS4/H3 s výškovým rozdílem obou směrů
 • Směr na Prahu se svodidly ZMS4/H3 a skleněnou PHS
 • Svodidla ZMS4/H3 ve SDP, spojovací prvky tyčí
 • Svodidla ZMS4/H3 na okraji mostu D10-037 před PHS
 • Výztužné tyče svodidla ZMS4/H3
 • Most D10-037..1 se svodidly ZMS4/H3 ve směru Praha