Svodidlo ZMS4/H2, Příšťpo

7.5.2013 | Reference

Na silnici II/361 v katastru obce Příšťpo u Jaroměřic nad Rokytnou jsme realizovali dodávku a montáž zábradelních svodidel ZMS4/H2 a navazujících svodidel JSNH4/H1. Svodidla jsou umístěna na dvou mostních objektech přes říčku Rokytná.
Mostní objekt číslo 003 v oblouku přechází do opěrné stěny silnice a tvoří zároveň stěnu místního potoka. Objekt 004 přechází přes odbočný kanál říčky Rokytné.

  • Mostní objekt II/361-004 přes kanál
  • Mostní objekt II/361-003 přes říčku Rokytná
  • Svodidla na mostním objektu II/361-003
  • Svodidla na opěrné zdi u místního potoka
  • Svodidla na mostním objektu II/361-003
  • Svodidla na mostním objektu II/361-003