Svodidlo ZMS4/H2, Boskovice

30.4.2016 | Reference

Při rekonstrukci silnice III/37424 v Pilském údolí u Boskovic bylo zapotřebí vyměnit i parametrově nevyhovující zábradlí podél potoka Bělá. Na nově vybudovaných opěrných zdech bylo nahrazeno zábradelními svodidly ZMS4/H2 s navazujícími svodidly JSNH4/H1.
Celková délka instalace byla cca 400m. Vrchním dodavatelem stavby byla firma Porr.

 • Nová silnice v Pilském údolí
 • Pilské údolí - opěrná zeď
 • Pilské údolí, vlevo zbytek původního zábradlí
 • Pilské údolí
 • Pilské údolí se svodidly ZMS4/H2
 • Podinjektovaná patka svodidla ZMS4/H2
 • Zátočiny v Pilském údolí
 • Zátočiny v Pilském údolí, opěrná zeď se svodidly
 • Zátočiny v Pilském údolí, opěrná zeď se svodidly
 • Zátočiny v Pilském údolí, opěrná zeď se svodidly
 • Zátočiny v Pilském údolí, přechod svodidel ZMS4/H2 na JSNH4/H1
 • Pilské údolí, pamětní kámen stavby