Svodidlo ZMS4-1/H2, Řehlovice

5.12.2018 | Reference

V období 05/2018 až 10/2019 bude provedena kompletní výměna mostního svršku a vybavení mostu ev.č. 63-006, který byl vystavěn v letech 1989-91. Převádí rychlostní komunikaci I/63 přes řeku Bílinu a železniční trať SŽDC 131 Bílina - Ústí n.L. V roce 2018 byla provedena pravá polovina mostu, který byl osazen novým typem svodidel ZMS4-1/H2, na okraji mostu se svislou zábradelní výplní. Celková délka svodidel bude cca 900m.

  • Osazené sloupky svodidla ZMS4-1/H2 na mostě ev.č. 63-006 u Řehlovic
  • Opravená polovina mostu se svodidly ZMS4-1/H2 na konci července 2019
  • Svodidla ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní
  • Svodidla ZMS4-1/H2 s výztužnou tyčí
  • Svodidla ZMS4-1/H2 před ochranou nad železniční tratí
  • Svodidla ZMS4-1/H2 s ukončenou výztužnou tyčí
  • Svodidla ZMS4-1/H2 s detailem výztužné tyče
  • Svodidla ZMS4-1/H2 s detailem podlití patky sloupku
  • Svodidla ZMS4-1/H2 a kotvy mostních říms OMO před betonáží římsy