Svodidlo ZMS4-1/H2, III/32219, Mělice

10.5.2020 | Reference

Od ledna 2019 probíhala výstavba nového mostu přes řeku Labe na spojnici mezi obcemi Mělice a Valy. Jedná se o náhradu původní mostní konstrukce válečného mostu typu Bailey Bridge vybudovaného provizorně v roce 1987 na silnici III/32219. Důvodem byla nevyhovující výška mostu nad hladinou, nutná mostní opora v toku a také malá průjezdná šířka komunikace. Zhotovitelem bylo sdružení SMP - Metrostav. Ocelový most byl doplněn zabradelním svodidlem ZMS4-1/H2 v délce cca 350m.

  • Nový most přes Labe u obce Mělice
  • Most na silnici III/32219 se svodidly ZMS4-1/H2
  • Mostní konstrukce se svodidly ZMS4-1/H2
  • Mostní konstrukce se svodidly ZMS4-1/H2
  • Detail svodidla ZMS4-1/H2 na mostě
  • Detail výztužné tyče svodidla ZMS4-1/H2
  • Sloupek svodidla ZMS4-1/H2
  • Ukončení výztužné tyče svodidla ZMS4-1/H2
  • Svodidla ZMS4-1/H2 na mostě přes řeku Labe