Svodidlo ZMS4-1/H2, Jiřice

28.11.2018 | Reference

V termínu IV-XII 2018 uskutečnila firma Eurovia první etapu rekonstrukce D1-úsek 11, která zahrnovala před vlastní opravou dálnice rekonstrukci nadjezdů v úseku 81 Koberovice - 90 Humpolec. Jedním z nich je most D1-083 na silnici III/12936 převádějící komunikaci Humpolec-Jiřice. Na mostě bylo osazeno nové svodidlo ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní se sítí a navazující zakončení. Celková délka svodidla na mostě je cca 130m.

 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní tahokov na mostě D1-083
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní tahokov na mostě D1-083
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní tahokov na mostě D1-083
 • Osazování navazujícího silničního svodidla JSNH4
 • Osazování navazujícího silničního svodidla JSNH4
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní tahokov na mostě D1-083
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní tahokov v pohledu k Jiřicím
 • Dilatační celek svodidla ZMS4-1/H2
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 s novým distančním dílem
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní tahokov na mostě ev.č.12936
 • Most ev.č. 12396 přes D1 se svodidlem ZMS4-1/H2
 • Zábradelní výplň tahokov svodidla ZMS4-1/H2
 • Dilatační díl svodidla ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní tahokov
 • Detail výplně tahokov a patky sloupku svodidla ZMS4-1/H2
 • Detail uchycení výztužné tyče svodidla ZMS4-1/H2