Svodidlo MS4-1/H2, Dolín

29.9.2018 | Reference

Silnice I/16 je důležitá severní spojnice mezi dálnicemi D6, D7 a D8 neboť supluje severní část Pražského okruhu. Záměrem její přeložky v úseku Slaný–Velvary je dosažení zvýšené plynulosti a bezpečnosti dopravy a odvedení tranzitní dopravy z obcí na původní trase. Realizace stavby probíhala v letech 2018-2020 a jedním z prvních objektů uvedených do provozu byl most před novou přeložku I/16 na silnici III/23933 spojující město Slaný s obcí Dolín. Délka instalovaných svodidel MS4-1/H2 po obou stranách mostu je cca 180m.

  • Most na silnici III/23933
  • Svodidla MS4-1/H2 na mostě 23933-5
  • Svodidla MS4-1/H2 na mostě přes přeložku I/16
  • Zakončení výztužné tyče svodidla MS4-1/H2
  • Svodidla MS4-1/H2 na mostě 23933-5
  • Dilatační prvek svodidla MS4-1/H2