Svodidla OMO, Olšany u Prostějova

15.12.2018 | Reference

Vzhledem k nevyhovujícím připojovacím parametrům nájezdů v km 33 na dálnici D46 bylo zapotřebí i kompletní přebudování mostu na silnici II/5707 spojojící Olšany u Prostějova s obcí Dubany. Na novém mostě byla ze strany pro pěší nainstalována svodidla MS4-1/H2, z opačné strany pak nový typ svodidel ZMS4-1/H2 se síťovou zábradelní výplní. Celková délka svodidel je 130m.

 • Svodidla OMO na mostě přes D46 u Olšan u Prostějova
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 na mostě přes D46 u Olšan u Prostějova
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 s ukončením výztužné tyče
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 na mostě ev.č. 5707
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 se síťovou zábradelní výplní
 • Svodidlo ZMS4-1/H2, detail uchycení výztužné tyče
 • Svodidlo ZMS4-1/H2, detail patky sloupku
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 s ukončením výztužné tyče
 • Svodidlo ZMS4-1/H2 na mostě přes D46
 • Dilatační celek svodidla ZMS4-1/H2
 • Svodidlo MS4-1/H2 na mostě ev.č. 5707-1A
 • Svodidlo MS4-1/H2 s ukončením výztužné tyče
 • Svodidlo MS4-1/H2 na mostě ev.č. 5707-1A
 • Svodidlo MS4-1/H2, detail dilatačního celku
 • Svodidlo MS4-1/H2 na mostě přes D46