Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, D8 Radejčín

19.10.2016

Mosty na D8 přes údolí Radejčínského potoka (Uhelná strouha) mezi kopci Debus a Radejčín mezi Prackovickým a Radejčínským tunelem jsou na okrajích a ve SDP před prosklenými PHS osazeny svodidly MS4/H2 v celkové délce cca 600m. >>>

Svodidla OMO, objekty I/11

15.8.2016

Během výstavby nové rychlostní komunikace I/11 bylo přes ni vybudováno množství menších mostních objektů, které zajišťují dopravní spojení okolních obcí. Celková délka svodidel na objektech je cca 750m. >>>

Svodidla OMO, objekty I/11

15.8.2016

Během výstavby nové rychlostní komunikace I/11 bylo přes ni vybudováno množství menších mostních objektů, které zajišťují dopravní spojení okolních obcí. Celková délka svodidel na objektech je cca 750m. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Bystřice

27.7.2016

Most ev.č. 68-028 přes novou rychlostní komunikaci I/11 včetně sjezdů/nájezdů zajišťuje její napojení na starou I/11J u obce Bystřice. Most i nájezdy jsou vybaveny zábradelním svodidlem ZMS4/H2 doplněným svislou zábradelní výplní. Celková délka je cca 400m.

Svodidla OMO, Bystřice

10.7.2016

Most ev.č. 11J-181 na staré komunikaci I/11 ji převádí přes nově budovanou rychlostní komunikaci I/11 v návaznosti na silnici II/474. Přivaděč je osazen na jedné straně mostním svodidlem MS4/H2 před mostním chodníkem, na druhé straně pak zábradelním svodidlem ZM4/H2 se svislou zábradelní výplní. Celková délka svodidel cca 150m.

Svodidla OMO, Bystřice

10.7.2016

Most ev.č. 11J-181 na staré komunikaci I/11 ji převádí přes nově budovanou rychlostní komunikaci I/11 v návaznosti na silnici II/474. Přivaděč je osazen na jedné straně mostním svodidlem MS4/H2 před mostním chodníkem, na druhé straně pak zábradelním svodidlem ZM4/H2 se svislou zábradelní výplní. Celková délka svodidel cca 150m.

Svodidlo MS4/H2, Hluchová

8.7.2016

Most ev.č. 68-030 je součástí nově budované části rychlostní komunikace I/11 přes údolí říčky Hluchová s místní komunikací III/01144 obce Bystřice. Ve SDP a na vnějších stranách před prosklenými PHS byla osazena svodidla MS4/H2 v délce cca 600m.

Stránky