Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, Žíšov

18.5.2017

Na nově vystavěném mostě převádějícím místní komunikaci III.třídy 14718 z obce Žíšov do města Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3 jsme osadili mostní svodidla MS4/H2 a na opačné straně pak zábradelní ZMS4/H2 se síťovou výplní. >>>

Svodidla OMO, Žíšov

18.5.2017

Na nově vystavěném mostě převádějícím místní komunikaci III.třídy 14718 z obce Žíšov do města Veselí nad Lužnicí přes nově budovanou dálnici D3 jsme osadili mostní svodidla MS4/H2 a na opačné straně pak zábradelní ZMS4/H2 se síťovou výplní. >>>

Svodidlo MS4/H2, Horusice

17.5.2017

Nově postavený most na přeložce silnice III.třídy převádí komunikaci III/603 přes budovanou dálnici D3 a nový železniční koridor České Budějovice-Tábor-Praha. >>>

Svodidla OMO, I/34 Stará Hlína

12.12.2016

Most převádí komunikaci I/34 České Budějovice - Jindřichův Hradec přes údolí řeky Lužnice jako náhrada původního mostu z konce 18.století. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Brzotice (v.n. Švihov)

5.12.2016

Most ev.č. 150-012 přes vodní nádrž Švihov mezi obcemi Brzotice-Bezděkov je s délkou 307m nejdelším mostem přes přehradu. Byl vybudovaný v letech 1966-68. Při jeho rekonstrukci byla na okrajích silnice před pochůznými plochami instalována svodidla ZMS4/H2 v celkové délce přes 600m.

Svodidlo MS4/H2, Brodek u Prostějova

25.11.2016

Most na silnici III/43311 je součástí komunikace přes dálnici D46 mezi obcemi Brodek u Prostějova a Želeč. Délka osazených svodidel je cca 150m.

Svodidlo MS4/H2, Řehlovice

7.11.2016

Most přes D8 na místní komunikaci III/25828 Řehlovice-Habrovany na okraji mostu před komunikací pro pěší je osazen svodidly MS4/H2 v délce cca 70m.

Stránky